Hyväntekeväisyyslahjoitus Ukrainaan

Turun lääkärit r.y – Åbo läkäre rf. on vuosittainen tehnyt vuoden lopussa hyväntekeväisyyslahjoituksen yhdistyksen hallituksen valitsemaan kohteeseen. Nämä kohteet ovat aiemmin olleet Turussa toimivia tai vaikuttavia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, projekteja tai kulttuurihankkeita. Tämän vuoden vuosikokous valtuutti yhdistyksen hallituksen tekemään hyväntekeväisyyslahjoituksensa Ukrainaan, ja hallitus on valinnut 1000 € lahjoituksen saajaksi Lääkärit Ilman Rajoja avustusjärjestön.

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen sairaanhoitoon erikoistunut avustusjärjestö. Kolmetoista lääkäriä ja toimittajaa perusti Lääkärit Ilman Rajoja Pariisissa vuonna 1971. He halusivat tarjota sairaanhoitoa kriisien keskellä sekä puhua ääneen näkemästään hädästä ja siten parantaa potilaiden tilannetta. Tänä päivänä Lääkärit Ilman Rajoja toimii ympäri maailmaa yli 45 000 ammattilaisen voimin. Vuonna 1999 järjestölle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto humanitaarisesta työstään ja siitä kertomisesta. Lääkärit Ilman Rajoja toiminta on puolueetonta, neutraalia ja riippumatonta.

Lääkärit Ilman Rajoja avustusjärjestön toimisto perustettiin Suomeen vuonna 2018 tukemaan kansainvälistä humanitaarista työtä ja viemään apua sinne, missä tarve on suurin.

Lääkärit Ilman Rajoja avustusjärjestö on paikan päällä Ukrainassa ja sen naapurimaissa.Ukrainalaiset lääkärit ja hoitajat tekevät työtään kellon ympäri äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa sodan etulinjan sairaaloissa. Lääkärit Ilman Rajoja tukee sairaanhoitoa Ukrainassa toimittamalla lääkintätarvikkeita, tarjoamalla teknistä tukea ja koulutusta, esimerkiksi kouluttamalla psykologeja, hoitohenkilökuntaa ja ensihoitajia hoitamaan seksuaalista väkivaltaa kokeneita sodan uhreja, sekä siirtämällä potilaita sairaaloihin maan turvallisempiin osiin.

Lääkärit Ilman Rajoja avustusjärjestö on toiminut Ukrainassa ensimmäisen kerran vuonna 1999, ja vuoden 2014 sodasta lähtien järjestö on hoitanut tuberkuloosi- ja hiv/aids-potilaita itäisessä Ukrainassa.